Világ

Rendezvények gyerekekkel: ki, hogyan gondoskodik a jogaikról?

Egy gyerek nem eszköz és nem díszlet – így védd a jogait, ha rendezvényen vesz részt.

Az eseményen részt vesznek 18 éven aluliak is. A rendezvény összes résztvevőjének, látogatójának feladata a gyerekek jogainak védelme.

Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye szerint a gyermekjogok minden 18 év alatti személyt megilletnek. A hatályos törvények előírják a gyerekek védelemhez és véleménynyilvánításhoz való jogának, az őket érintő kérdésekben való részvételnek, a megkülönböztetés tilalmának és a legfőbb érdekük érvényesülésének biztosítását.

Alapelvek

Gyerekek jogainak elismerése

Az eseményen jelenlévők kötelesek tiszteletben tartani a gyerekek jogainak védelmét, és támogatni azok érvényesítését.

Zéró tolerancia

Elfogadhatatlan az erőszak és a jogokkal való visszaélés minden formája.

A gyerekek valódi részvétele

A gyerekek eszközként vagy díszletként való használata sérti a gyerekek jogait. A gyerekrészvétel etikai alapelveit mindenkor tisztelni kell.

Kockázatvállalás

Erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kockázatokat előzetesen beazonosítsuk, azokat haladéktalanul kezeljük és monitorozzuk.

Bejelentési kötelezettség

Minden feltételezett jogsértést jelenteni kell a gyerekeket kísérő személyek felé.

Ennek érdekében minden résztvevő köteles a következő pontok tiszteletben tartására:

Nem bánik másként semelyik gyerekkel

 • Minden gyereket megkülönböztetés nélkül kezel kortól, nemtől, nyelvtől, vallástól, etnikai származástól, szexuális beállítottságtól vagy bármely más tényezőtől függetlenül.
 • Minden gyereknek egyenlő feltételeket biztosít a részvételre, és külön lépéseket tesz annak érdekében, hogy bármely vonatkozó hátrányukat áthidalják, leküzdjék.

Odafigyel arra, mi releváns a gyereknek

 • A gyerekeket a számukra releváns kérdésekben kérdezi meg, ahol személyes tapasztalataikra, képességeikre és tudásukra támaszkodhatnak.
 • Segíti a gyerekeket, hogy életkoruknak, érettségi szintjüknek megfelelően vehessenek részt a rendezvényen.

Megfelelő tájékoztatást nyújt

 • Minden információt megad a gyereknek, hogy részese tudjon lenni a beszélgetésnek, olyan módon, hogy azt tényleg meg is értse.

Segíti a gyereket a véleménykifejezésben

 • Külön figyelmet fordít arra, hogy megteremtse azt a biztonságos teret, amelyben a gyerekek szabadon véleményt alkothatnak, vagy akár meg is tagadhatják azt.
 • Bátorítja a gyereket, hogy véleményét megossza.
 • Odafigyel a gyerekre, és figyelembe veszi a véleményét.
 • Lehetőséget biztosít a gyerekek kezdeményezéseire.

Viselkedése gyerekbarát

 • Biztosítja, hogy mindenkor, amikor gyerekekkel van jelen vagy együttműködik, az ő képességeikhez igazodik.
 • Megfelelő mennyiségű szünetet és pihenőidőt biztosít számukra.
 • Tekintettel van arra, hogy a gyerekek eltérő segítséget igényelhetnek, és különböző módokon tudnak vagy kívánnak részt venni.

Tiszteli a gyereket

 • Tiszteletben tartja a gyerek véleményét, kéréseit.
 • Nem hozza a gyereket olyan helyzetbe, ahol úgy érezheti, hogy nincsen választása, és nem kényszerít rá semmit.
 • Tekintettel van a gyerek saját, társadalmi és kulturális közegére.

Megvédi az erőszak ellen

 • Nem provokálja, zaklatja a gyereket semmilyen módon. Nem alázza meg, nem csorbítja az önbizalmát.
 • Soha nem alkalmaz erőszakot a gyerekkel szemben.
 • Minden tudomására jutott jogsértést jelez a gyereket kísérő felnőttnek.
 • Ha egy gyerekkel kapcsolatban bántalmazás vagy erőszak gyanúja merül fel, fokozottan odafigyel arra, hogy magatartásával ne fokozza a gyerek „áldozatérzését”.

Tiszteli a magánéletet

 • Bizalmasan kezel minden személyes információt, amit a gyerek megoszt a konferencián vállalt részvétele során.
 • Mindig tájékozódik, hogy van-e a törvényes képviselőtől engedély arra, hogy az adott gyerekről képi, hang- vagy videofelvétel készüljön a rendezvényen.
 • Saját célra sem készít képmást, videofelvételt vagy hangfelvételt a törvényes képviselő és a gyerek beleegyezése nélkül.
 • Nem tesz közzé olyan felvételt, amelyen a gyerek nem megfelelően van felöltözve, vagy amelyre nem kapott engedélyt.
 • Nem kér a gyerektől semmilyen személyes adatot, és nem hozza a gyereket sérülékeny, kiszolgáltatott helyzetbe.

Bevonja a kísérő felnőttet

 • Nem viszi el a gyereket sehova a kísérő felnőtt beleegyezése nélkül, kivéve, ha ez a gyerek biztonsága érdekében feltétlenül szükséges.
 • Nem vonja be a gyereket semmilyen kezdeményezésbe (pl. interjú) a kísérő felnőtt beleegyezése nélkül.

Elszámoltatható

 • Időben közel és világos visszajelzést ad a gyerekeknek a részvételük hatásáról és értékéről.
 • Visszajelzi a személyes tapasztalatait a közös munkáról.
 • Bátorítja a gyerekeket, hogy ők is osszák meg tapasztalataikat.

További lépéseket tesz a gyerekek védelméért

 • Tájékozódik a szervezőknél és a gyereket kísérő felnőtteknél minden olyan információról, ami a gyerekekkel való együttműködéshez szükséges.
 • Mindig a gyerekek etikus és valódi részvételének alapelveihez, a szervezők vonatkozó gyermekvédelmi irányelveihez és a Gyermekjogi egyezmény rendelkezéseihez tartja magát.
 • Elfogadja, hogy a fenti szabályok csak a legfontosabb vagy legnagyobb kockázatú eseményekre térnek ki, és nem jelentenek teljes körű felsorolást. A jelen felsorolásban nem szereplő, de veszélyeztetőnek vagy a gyerek jólléte, biztonsága szempontjából kockázatosnak ítélt magatartásokat sem valósítja meg.
 • Ha bizonytalan abban, hogy egy konkrét helyzet vagy magatartás veszélyeztető vagy kockázatos-e egy gyerek számára, akkor mindig tanácsot kér a gyereket kísérő felnőttől vagy a gyerekek részvételéért felelős személytől.

Ha tetszett, töltsd le az erről szóló kiadványunkat az adományboltunkból.

Kiemelt kép innen