Gyereknevelés

Kérdések és válaszok az iskolapszichológusról

Az iskolapszicológus az iskola segítője – akár a tanárnak, akár az osztálynak, akár a diáknak van rá szüksége.

Iskolapszichológushoz bármilyen problémával lehet fordulni, legyen az tanulási vagy egyéb, az iskolában megélt nehézség, a kortársakkal való kapcsolati problémák, szerelem, betegség, szülők válása, bármilyen trauma, bántalmazás stb. Ennek három lehetséges módja van: kérheti maga a gyerek, a pedagógus vagy a szülő.

Milyen esetekben fordulhat a gyerek iskolapszichológushoz? Kinek kell tudnia róla?

Mivel ezek az alkalmak sokszor a tanórák alatt zajlanak, a pedagógust tájékoztatni kell róla, hiszen egyrészt vele egyeztetve kell elkérni a tanóráról a gyereket, másrészt ő jogosult a hiányzások igazolására. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha tanítás után van a foglalkozás.

A szülő beleegyezésére 16 éves kor alatt van szükség, de ez egyéni elbírálás alá eshet. Ha például otthon bántalmazzák a gyereket, akkor a Családsegítő felé is van jelzési kötelezettsége a szakembereknek. Akut helyzet esetén is el lehet tekinteni a szülői beleegyező nyilatkozattól, például ha a gyerek óra közben pánikrohamot kap (utólag természetesen ilyenkor is tájékoztatni kell a szülőt). A pszichológus egy alkalommal fogadhatja a gyereket a szülő engedélye nélkül is. Ha olyan a probléma, amelyhez terápia vagy további vizsgálatok szükségesek, akkor az iskolapszichológus a továbbirányításban segíti a gyereket (illetve a szülőt).

A szexuális erőszak, a bántalmazás, az öngyilkos gondolatok, a depresszió is az iskolapszichológusra tartozik?

Igen, a felsorolt problémákkal is fel lehet keresni az iskolapszichológust, de egyik sem kifejezetten az ő kompetenciája. Ezekben az esetekben továbbirányítja a gyereket pl. a Pedagógiai Szakszolgálathoz vagy gyermekpszichiátriára, ahol eldöntik, hogy milyen segítségre van szüksége, adott esetben terápiába kezdenek vele. Bántalmazás, jogsértés esetén a Gyermekjóléti Szolgálat (családsegítő) felé jelentési kötelezettsége van. Ha egy ilyen információ az iskolapszichológus tudomására jut, 72 órán belül kell jeleznie.

Köti-e az iskolapszichológust a titoktartás?

Az iskolapszichológust köti a titoktartás, kivéve ha bántalmazásról van szó, illetve ha olyan információ birtokába jut, amelyben másra vagy önmagára veszélyes tartalmat oszt meg a gyerek.

Mi mindent csinál az iskolapszichológus?

Szakemberenként eltérő, hogy milyen eszköztárral, kompetenciákkal dolgozik. Végezhet diagnosztikai teszteket, felméréseket, tarthat csoportos foglalkozásokat gyerekeknek, illetve a szülőknek vagy a pedagógusoknak előadásokat is, ha igény van rá. Tarthat prevenciós órákat (pl. szexuális nevelés), reagálhat a közösség igényeire (pl. bullying-helyzet, konfliktus az osztályban stb.). Adott esetben az iskolapszichológus bevonhat külsős szakembereket vagy bizonyos szakterületen működő civil szervezeteket (például Yelon, Sulinyugi stb.).

Mi történik az iskolapszichológusnál? Terápiát tart?

Az iskolapszichológus felméri a helyzetet (beszélgetéssel, játékkal, tesztekkel); konzultál a pedagógussal, a szülővel; szorongásoldó, támogató egyéni alkalmakon segíti a gyereket, de terápiát nem tarthat (eszközei sincsenek hozzá), azt a Pedagógiai Szakszolgálat végzi, ahová az iskolapszichológus is küldheti a gyerekeket.

Írásban meg lehet keresni az iskolapszichológust?

Igen, bármilyen formában meg lehet keresni az iskolapszichológust. 3 féle igénylőpapíron lehet a szolgáltatást igényelni: kérheti a diák, a tanár és a szülő.

Mit tehet a gyerek, ha nincs pszichológus az iskolában, nem elérhető, vagy hosszú a várólista?

Ha nincs iskolapszichológus, akkor fel lehet keresni az iskolai szociális segítőt. Minden iskola foglalkoztat ilyen szakembert, aki segít eldönteni, hogy az adott problémával hová küldje tovább a hozzá forduló diákot. A területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálathoz is lehet fordulni, ahol szintén igényelhető pszichés segítségnyújtás.

Ki az iskolai szociális segítő?

Külsős szakember, általában szociális munkás, nem (feltétlenül) pszichológus. A jogszabályok szerint egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az iskolapszichológussal együttműködve, egymás munkáját támogatva segítik az iskola diákjait. 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyerekre vetítve 1 fő szociális segítő dolgozik. Ahogy az iskolapszichológus is több intézményben dolgozik, a szociális segítő is több iskolában töltheti be feladatát. Ezért érdemes az adott iskolában tájékozódni arról, hogy az iskolai szociális segítő mikor, milyen rendszeres heti időpontokban fogadja személyesen a hozzá fordulókat.

Csak ahhoz az iskolapszichológushoz mehet a gyerek, aki az ő iskolájában dolgozik? Mi van akkor, ha a gyerek elkezd járni hozzá, de időközben elballag? Tudják folytatni?

Hivatalosan az iskola polgáraival (oda járó gyerekek, az ő szüleik, az iskola pedagógusai) foglalkozik az iskolapszichológus. Fő szabály szerint nem foglalkozhat tovább egy gyerekkel iskolapszichológusi minőségében, ha az már nem az iskola diákja. 

Kiemelt kép innen.