Világ

Hiányzás az iskolából: mik a legfontosabb szabályok?

Betegség miatti mulasztás, késés igazolása, számonkérés pótlása minden iskolában naponta előfordul, de hogy pontosan mit kell tenni a tanárnak, a tanulónak vagy a szülőnek, azt a iskolák a saját házirendjükben szabályozzák. Cikkünkből kiderül, hogy mik a legfontosabb tudnivalók ezekkel kapcsolatban.

A házirend, az iskola pedagógiai programja nem az az olvasmány, amelyben a diákok szívesen elmélyednek. Pedig van sok olyan pontja, amelyet jó, ha ismernek a tanulók. Nincs egységes jogszabály a betegségek igazolására, a kihagyott dolgozatok pótlására, a megengedett késések számára, ezért ezeket az egyes iskolák a saját házirendjükben rögzítik. Éppen ezért fontos tudnod, hogy mi a helyzet, ha például sportversenyre mennél, de pont aznap van témazáró: Ki igazolhatja a hiányzást? Hogyan és mikor tudod megírni a dolgozatot? Ki segíthet bepótolni az elmulasztott tanórák anyagát? Fel lehet venni egy tanóra hanganyagát, hogy a hiányzó diáknak segítségére legyen a pótlásban?

Ha egy dolgozat vagy felelés alatt leszek rosszul, akkor van jogom újraírni a dolgozatot vagy újra felelni?

Az iskola házirendje és a pedagógiai programja tartalmazza a betegségek, hiányzások és számonkérések részletes szabályait. Ezek szabályozzák azt is, hogy a kihagyott órákat, az elhalasztott dolgozatokat mikor és hogyan kell pótolnod. Általánosan az a szabály, hogy ha egy diák egészségügyi okok miatt nem tud az órán és a számonkérésen részt venni, akkor joga van új időpontot kapni a pótlásra.

Mit tesz a tanár, ha rosszul leszek órán?

A tanárod ebben az esetben köteles először gondoskodni arról, hogy jobban légy. Így például gondoskodik a többi tanulótól való elkülönítésedről is. Emellett azonnal értesítenie kell a szüleidet és a megfelelő szakembereket (védőnő, gyógypedagógus, iskolapszichológus, mentőszolgálat stb.) arról, ami történt. Ilyenkor a rosszullétednek maga a tanár is szemtanúja volt, de ha csak egyszerűen beteg vagy, és ezért nem tudsz iskolába menni, akkor is kapnod kell a tanártól új időpontot a dolgozat/felelés pótlására. Az iskolából távol töltött tanítási napokról pedig orvosi igazolásra lesz szükséged.

Betegség, hiányzás után mennyi időm van bepótolni a tananyagot?

Az iskola házirendje, illetve pedagógiai programja szabályozza azt, hogy a kihagyott órákat, az elhalasztott dolgozatokat mikor és hogyan kell pótolnod. Viszont csak azért, mert hiányoznod kellett egy ideig az iskolából, és emiatt le vagy maradva a tananyaggal, nem terhelhetnek meg aránytalanul rövidebb határidővel, sem nagyobb mennyiségű vagy más tananyag adásával.

Kérhetek a tananyag pótlásához különórai segítséget a tanártól?

A jogszabályok nem írnak elő konkrétumot arra, hogy egy diák kérhet-e különórai segítséget az őt tanító tanártól. Általában minden iskola a saját szabályai és az úgynevezett etikai kódexe szerint rendelkezhet erről. Az etikai kódex az iskolában a felnőttek magatartási szabályainak az összessége. Lehet találni példát arra, hogy a korrepetálást megengedik, meg az ellenkezőjére is. Abban viszont általában sok iskola egyetért, hogy pénzért cserébe a saját tanárod biztosan nem korrepetálhat téged az iskolában.

Mit jelent az, hogy etikailag elítélhető a korrepetálás az iskolában?

Ez azt jelenti, hogy a tanárok a tanítási időben, a tanterv szerint egyébként is tanítani kötelesek a diákjaikat, amire fel kell készülniük, és amiért fizetést is kapnak. Ha ezt korrepetelásként a szabadidejükben is megteszik egy-egy diáknak, akkor azt az iskola nem tudja ellenőrizni, és több veszélye is lehet a dolognak (pl. így előnyben részesítheti az a tanár valamelyik diákját a többiekhez képest, stb.).

Maximum mennyi lehet a megengedett orvosi-, szülői-, sportigazolások száma?

Az iskola köteles elfogadni az orvos, hatóság vagy szülő által igazolt távollétet, de ezeknek is van egy felső határa. Az iskola házirendje tartalmaz információt arról, hogy maximum mennyi igazolást fogad el az iskola a szüleidtől vagy egyéb, pl. sportszervezetektől. Általában az a szabály, hogy a házirendben az iskola 3 nap hiányzás igazolását engedélyezi a szülők számára, de ez iskolánként akár eltérhet. Az orvosod azt igazolja, hogy beteg voltál (orvosi vizsgálaton vettél részt), de most már gyógyult vagy, és közösségbe mehetsz. Az ilyen, orvos által igazolt hiányzást az iskola mindenképp el kell hogy fogadja.

Mi a helyzet a késésekkel?

Ha nem érkezel meg a tanítási óra kezdetére időben, akkor azt igazolnod kell a házirendben foglaltak szerint. Ha nem tudod igazolni, akkor általában az a szabály a sulikban, hogy a késéseid ideje összeadódik. Ezeket a késéseket, hiányzásokat az iskola általában folyamatosan számon tartja. Ha akár egyszerre, akár több alkalommal annyit késtél, hogy a késések kitesznek egy tanítási órát, akkor ez igazolatlan órának fog minősülni. Amit fontos tudnod, hogy ha a késés nem tesz ki egy teljes tanítási órát, akkor a tanár azt nem is kerekítheti egy óra igazolatlan hiányzásra. A tanár azt sem büntetheti igazolatlan óra beírásával, amikor fegyelmezési céllal kiküld egy időre a tanítási óráról. És nem lehet igazolatlan órát adnia neked akkor sem, ha például otthon hagytad a tankönyvedet vagy a felszerelésedet.

Mik a szabályok az igazolatlan hiányzásokra?

Ha nem tudod azt megfelelően igazolni a sulinak, a távolmaradásod igazolatlannak számít. Akár késések miatt, akár egyéb okból lett egy igazolatlan órád, az iskola köteles erről értesíteni a szüleidet. 10, 30 vagy 50 igazolatlan óra esetén már nemcsak a szüleidet, de a hatóságokat (pl. gyámhatóságot) is értesíteni fogja az iskola. Fontos tudnod, hogy ha a hiányzásaid száma (akár igazolatlan, akár igazolt) együttesen eléri a 250 órát egy tanévben, és emiatt nincs valamelyik tárgyból érdemjegyed, akkor a tanítási év végén a tanulmányaidat nem tudja értékelni az iskola. Ez alól az jelenthet kivételt, ha a nevelőtestület engedi, hogy osztályozóvizsgát tegyél. Mindig érdemes az igazolatlan és egyéb hiányzások szabályait az iskola házirendjében átolvasni.

Mit tehetek, ha késik a vonatom, és emiatt kések a suliból?

Ha vonattal jársz suliba, és tanítási napon késik a vonatod, a késésről a MÁV-tól kérhetsz igazolást. Ilyen esetben amint leszálltál a késő vonatról, az ügyfélszolgálaton (vagy ha ilyen nincs az állomáson, akkor a jegypénztárnál) be kell mutatnod a vonatjegyedet/bérletedet, és kérni kell egy igazolást a késésről. Ezt az iskolád köteles elfogadni igazolt késésnek/hiányzásnak.

Felvehetem egy tanóra hanganyagát?

Az iskolában kép- vagy hangfelvétel készítése és használata valakiről akkor lehetséges, ha az a személy, aki szerepel a felvételen, az elkészítéséhez és utána annak felhasználásához előre hozzájárult (ez szóban is elegendő). Ilyen előzetes engedély nélkül tehát nem veheted fel a tanóra anyagát, nem csinálhatsz a tanáraidról videofelvételt az iskolában sem órán, de még egy osztálykiránduláson sem. Ne feledd, ha meg is kapod az engedélyt a felvétel elkészítésére, de te a felvételt valahogyan még fel akarnád használni, arról újra meg kell kérdezned az illetőt, hogy ez részéről rendben van-e.

Kiemelt kép: icons8