Világ

Hol a határ az iskolai és a magánélet között?

Az iskolában persze nem mindig teheted meg éppen azt és akkor, amikor szeretnéd, de léteznek olyan szabályok, amelyek a te érdekedet szolgálják, ezért jó, ha ismered ezeket.

A tanulók jogai nem csak az iskola épületében és nem csak a tanórákon érvényesek, hanem a szünetekben, a lyukasórákon vagy a táborokban is. Persze a tanárok rászólhatnak azokra a tanulókra, akik olyasmit csinálnak, mondanak, amely ellenkezik az iskolai házirenddel, de abba nem szólhatnak bele, hogy mit csinálnak a szünetben: például pihennek, készülnek a következő órára, vagy tízóraiznak. 

Beleszólhatnak a tanárok abba, hogy mit csinálok az órák közötti szünetben?

Az iskolában a tanárok általi felügyelet nem jelenti azt, hogy a szünetben megakadályozhatnak téged abban, hogy pihenj, feltöltődj, egyél-igyál, használhasd a mosdót, a társaiddal lehess, felkészülj a következő órákra, vagy csak egyszerűen azt tedd, amihez épp kedved van. Miközben az iskolai szünetekben élsz ezekkel a jogaiddal, mindezt úgy kell tenned, hogy a társaid jogait közben ne sértsd meg. A szünetekre vonatkozó részletesebb szabályokat megtalálod az iskolád házirendjében.

Mit jelent a tanárok általi felügyelet az iskolában?

A tanároknak kötelessége, hogy amíg te az iskolában vagy, a felügyeletedről gondoskodjanak. A jogszabályok szerint ez azt jelenti, hogy felnőttként a tanárok kötelesek vigyázni a te testi és lelki épségedre és gondoskodni a védelmedről attól kezdve, hogy belépsz az iskolába, addig, amíg ki nem lépsz onnan. Akkor is így van ez, amikor az iskola épületén kívül más helyszínen tartanak kötelező iskolai foglalkozásokat vagy programokat.

Milyen jogaim vannak a szünetben?

Diákként jogod van ahhoz, hogy az iskolád biztonságos és egészséges környezet legyen. A tanulmányi rendet az életkorodnak megfelelő pihenőidő és testmozgás beépítésével, sportolási és étkezési lehetőség megadásával kell biztosítaniuk számodra. Az iskolában a szünet a pihenéshez való jog része. A te érdekedet szolgálja a pontos órakezdés-órabefejezés és az, hogy a szünetedből ne vegyenek el értékes perceket a tanárok. Az a tanár, aki kicsengetés után is rendszeresen tovább tartja az órát, a diákok pihenéshez való jogát sérti meg. Ugyanezt a jogodat sérti meg az iskola, ha a szünetben sétálnod kell az épületek között, vagy nincs elég időtök testnevelésóra után megmosakodni és átöltözni. Tanítási órákat összevonni vagy szombati tanítást szervezni csak akkor lehet, ha ezt a házirend megengedi, és a kieső pihenőidőt más időpontban az iskola „visszaadja” nektek.

Kimehetek az iskolából szünetben, lyukasórában?

Az iskola házirendjében, valamint szervezeti és működési szabályzatában (SZMSZ) lehet utánanézni annak, hogy a tanulók elhagyhatják-e tanítási időben az iskola épületét. Ha nálatok a diákok szünetben, lyukasórában csak külön engedéllyel hagyhatják el az iskolát, úgy aki ezt az engedélyt megadhatja, dönthet arról is, hogy milyen esetekben engedélyezi az eltávozást nektek. A vonatkozó szabályok megsértése esetén pedig a házirendben előírtak szerint akár fegyelmező intézkedések is alkalmazhatók.

Mi van a házirendben?

A jogszabályok kimondják, hogy az iskolád házirendjében kell elsősorban meghatározni azt, hogy az iskola hogyan működik, ezen belül például a gyerekek és a felnőttek benntartózkodásának szabályait. Az iskola házirendje egy olyan belső jogi szabálygyűjtemény, amely mindenkire vonatkozik az intézményben. A házirend kizárólag az iskolában, kollégiumban és kötelező iskolai rendezvényeken érvényes. A diákönkormányzat viszont a házirend elfogadásakor tiltakozhat, ha úgy érzi, hogy olyan szabályokat tartalmaz, amelyek a diákok érdekével ellentétesek. A házirend bármikor módosítható, ezt a diákönkormányzat is kezdeményezheti. A legjobb, ha ez a dokumentum (mint egy szerződés) közös megbeszélések alapján készül el. Érdemes rendszeresen együtt átvizsgálni.

Milyen szabályok érvényesek iskolán kívül, táborozás, kirándulás alatt?

Alapvetően a legtöbb szabály ugyanaz, mint egy tanítási napon. Az iskola épületében kötelező szabályok ugyanis az összes olyan kötelező iskolai rendezvényen is érvényesek, mint egy osztálykirándulás, erdei iskolai program, iskolai futóverseny vagy táborozás. A tanáraid kötelessége, hogy egy kirándulás vagy táborozás teljes ideje alatt gondoskodjanak a felügyeletedről. A programon részt vevő vagy az azt szervező tanárodtól mindig kell hogy kapj megfelelő tájékoztatást a szokásostól eltérő szabályokról, de a legtöbb előírást megtalálod a házirendben. Fontos lehet tudni, hogy egy tanítási napon szervezett bármilyen kötelező tanulmányi program (tehát egy tanulmányi kirándulás vagy erdei iskola) ingyenes számodra, akárhány órát is vesz igénybe.

Egy tanár beleszólhat iskolán kívül dolgokba? (pl. hétvégén iskolán kívül lát dohányozni) 

Otthon vagy iskolán kívüli nem kötelező programok alatt ha bármi történik, az csak rád (és a családodra) tartozik. Ez a magánélethez való jog része, ami minden embert, így téged is megillet. Tehát amit ilyenkor teszel, arra a házirend nem érvényes, az iskola felügyelete nem áll fenn, így abba az iskola nem szólhat bele, és például így fegyelmi büntetést sem kaphatsz.

Mit jelent a magánélethez való jog?

Mindenkinek, így a diákoknak is van magánélete, és ezt a tanulók többé-kevésbé el is tudják választani az iskolai életüktől. Minden diáknak lehetnek barátai az iskolán kívül, titkai, különböző szokásai, családi problémái, szerelme és ellensége egyaránt. Ezekről az iskolában nem kell beszámolnod senkinek, az iskola sem kötelezhet rá, hogy kitálald őket, és nem kutakodhatnak a magánéletedben. Természetesen nevelési célzatú intelmeket, javaslatokat bármely társad és tanárod megfogalmazhat, ez azonban csak javaslat vagy vélemény lehet, nem lehet zaklató hatású. Jogod van ahhoz is, hogy a családtagjaiddal kapcsolatot tarts, és velük az iskolában, iskola után a parkban vagy otthon találkozz. Ebbe az iskola szintén nem szólhat bele. Fontos azonban, hogy a magánélethez való jogod nem korlátlan, tehát azzal, hogy élsz vele, nem sérülhet mások ugyanilyen joga. Azzal, hogy élsz ezzel a joggal, nem veszélyeztetheted mások egészségét, testi épségét.

Kiemelt kép: icons8.