Világ

Mi fér bele és mi nem? – Tanár- és diákjogok az iskolában

Beleszólhatnak a tanárok abba, hogy hogyan nézek ki? Figyelmeztethetnek, ha csúnyán beszélek? Lehet politikai véleményem? A válaszokból kiderül, mi mindent szab meg az iskolai házirend, és mi az, amihez jogod van az iskolában is.

„Megtehetik a tanárok?” – sok diák teszi fel ezt a kérdést, ha úgy érzik, igazságtalanul szólnak rájuk például az öltözködés vagy a csúnya szavak használata miatt, esetleg azért, mert sajátos véleményt fogalmaznak meg. Véleményük persze a tanároknak is lehet, el is mondhatják, de alapvetően az iskola házirendjében van leírva, hogy milyen szabályok vonatkoznak ezekre. A cikkből az is kiderül, megváltoztatható-e a házirend, ha az sérti a diákok önkifejezéshez való jogait.

Mik a szabályok a ruházkodásra, sminkre, körömlakkra? Táborozás alatt is ezek a szabályok érvényesek?

Elsősorban az iskolád házirendje tartalmazza azt, hogy milyen szabályok vonatkoznak erre, tehát abban tudsz ezeknek utánanézni. Fontos tudnod, hogy az öltözködéssel kapcsolatban az iskola csak a diákok egészsége, biztonsága érdekében hozhat szabályokat. Ha nem ezeket a célokat szolgálnák, akkor indokolatlanul megsértenék a tanulók jogait. Általában ugyanazok a szabályok kötelező részvételű iskolai programokon is, mint a suli épületében. Ha ez alól vannak kivételek, azok a házirendben megtalálhatók. Vannak olyan, törvényben előírt esetek, amikor az öltözködésed és a kinézeted már biztosan túllép egy bizonyos határt, tehát az alábbiakra nagyon figyelj oda:

  • Nem viselhetsz például semmilyen önkényuralmi jelképet. Önkényuralmi jelkép a mai jogszabályok szerint a sarló és kalapács, az ötágú vörös csillag, a horogkereszt, a nyilaskereszt és az SS-jelvény.
  • Testnevelésórán például megtilthatják a fülbevaló, nyaklánc, testékszer, piercing vagy egyéb olyan tárgy használatát, amik akadályozhatnak téged és másokat a mozgásban, vagy sérülést, balesetet okozhatnak.

Milyen jogaim vannak az iskolában a kinézetemmel kapcsolatban?

Az öltözködés és a külsőd megválasztása a te emberi méltóságodhoz, önkifejezésedhez való alapvető jogod, amelyet mindenkinek tisztelnie kell az iskolán belül és kívül is. Ezért ha a házirend nem tiltja, nem kell a tanáraid engedélyét kérned ahhoz, hogy kilakkozd a körmöd, fesd a hajad, orrkarikát hordj, vagy épp halálfejes pólót. Azonban figyelembe kell venned, hogy a társaid és a tanáraid véleményt mondhatnak rólad – főként akkor, ha a kinézeted, viseleted különleges, egyedi, eltér a szokásostól, és ezzel felhívod magadra a figyelmet. Ehhez meg nekik van joguk, ezt pedig neked kell tiszteletben tartanod. Viszont az ízlésedről és öltözködési szokásaidról csak addig fogalmazhatnak meg kritikát, amíg ezzel az emberi méltóságodat nem sértik meg. Tanáraidnak az oktatáson kívül van egy olyan feladata is, amely során nevelni próbálnak téged. Így nekik lehetőségük van felhívni a figyelmedet arra, ha az öltözéked, sminked nem illik bele az iskolai szokások közé. Ezt azonban csak mint véleményt, elgondolkodtató tényt közölhetik veled. Arra nem utasíthatnak például, hogy a ruhád vagy a hajad színe miatt menj haza.

Mit tehetek, ha a házirend mégis megsérti egy öltözködési szabállyal a jogaimat?

A diákönkormányzaton keresztül van lehetőséged ez ellen fellépni. A házirend bármikor módosítható, ezt a diákönkormányzat is kezdeményezheti. A diákönkormányzat ugyanis a házirend elfogadásakor tiltakozhat, ha úgy érzi, hogy olyan szabályokat tartalmaz, amelyek a diákok érdekével ellentétesek. A házirendben egyébként sem szerepelhetnek olyan előírások, amik a jogszabályokkal szembemennek. Új indokokat nem találhatnak ki benne például az öltözködésre nézve. Az iskolai öltözködési szabályoknak amúgy sem lehet mögöttesen fegyelmezési céljuk, a fegyelmezésre más eszközök állnak a tanárok rendelkezésére.

Megbüntethetnek a tanárok, ha csúnyán beszélek? Ha igen, akkor mi lehet ennek a következménye?

A káromkodás esetére vonatkozó szabályokat az iskola házirendjében találod meg. Alapvetően jogod van a szólásszabadsághoz, tehát a nyilvánosság előtt, az iskolában is elmondhatod a véleményedet és az ötleteidet, ha tiszteletben tartasz közben másokat. Figyelned kell arra, hogyan, milyen formában mondod el a saját véleményedet bármiről, bárkiről. Ez azt jelenti, hogy nem mindegy, hogy milyen stílusban, milyen szavakat használva teszed ezt. Tanáraidnak az oktatáson kívül amúgy is van egy olyan feladata, mely során nevelni próbálnak téged. Így nekik joguk és lehetőségük van felhívni a figyelmedet arra, ha nem megfelelően, tisztelettudóan beszélsz valakiről és ilyenkor az iskola házirendjében előírt felelősségre vonást alkalmazhatják veled szemben.

A jegyeimet befolyásolja, ha káromkodáson kapnak a suliban?

A házirendben leírtaktól is függ, de általában igen, a káromkodás befolyásolhatja a magatartásjegyedet. A magatartásod és a szorgalmad értékelését az osztályfőnök végzi, miután meghallgatta a többi tanár véleményét. Viszont a tanár nem fegyelmezhet téged a magatartásod miatt azzal, hogy rosszabb jegyet ad egy másik tantárgyból. Tehát azért senki nem kaphat például matekból egyest, mert rohangált a folyosón, vagy káromkodott az öltözőben.

Mi az, ami még belefér, és mi az, ami már nem?

Figyelj arra, hogy ne gúnyolj másokat, és ne szitkozódj, mert ezekkel már túl tudod lépni a véleménynyilvánítás határait. Ugyanis a másiknak is megvannak a jogai, a méltósága, amit könnyen meg lehet sérteni a nem megfelelő szóhasználattal. Ha például valótlan dolgot állítasz valakiről, vagy indokolatlanul csúnya szavakkal illeted, annak következményei lehetnek.

Megbüntethetnek azért, mert kifejtem az iskolában a politikai véleményemet?

A jogszabályok nagyon komolyan kimondják, hogy senkit (így sem felnőttet, sem gyereket) nem érhet hátrányos hozzáállás, megkülönböztetés a politikai nézetei, véleménye miatt. Jogod van elmondani a véleményedet minden téged érintő ügyben bármiről és bárkiről, otthon és az iskolában egyaránt. A felnőtteknek meg kell hallgatniuk téged. Ide tartozik az is, hogy jogod van a szólásszabadsághoz, tehát a nyilvánosság előtt is elmondhatod a véleményedet és az ötleteidet, ha közben tiszteletben tartasz másokat. Azaz figyelned kell arra, hogy hogyan, milyen formában mondod el a saját véleményedet bármiről.

Milyen formában fejthetem ki a politikai véleményemet?

A saját véleményedet ne keverd össze a tényekkel. Érdemes olyat állítani, amit bizonyítani, alátámasztani is tudsz, és mindezt tényszerűen, kulturáltan tenni. A megfelelő módon akár szóban, akár írásban a faliújságon vagy az iskolaújságban is leírhatod, mit gondolsz, de egy találó rajz vagy kép formájában is közzéteheted. Viszont nagyon figyelj arra, hogy ne ócsárolj, ne gúnyolj másokat, és ne szitkozódj, mert ezekkel már túl tudod lépni a véleménynyilvánítás határait.

Ha matekórán nem figyelek, akkor az jogos, ha erőnléti feladatokkal büntet a tanár, mert ő egyben a tesitanár is?

Tilos a diákoknak fizikai vagy lelki fájdalmat okozni, őket kínozni, kegyetlen, embertelen bánásmódban részesíteni. Ebbe beletartozik az osztály előtti erőnléti feladatok végeztetése is. Ha egy diák az órán nem figyel, fegyelmezetlen, és ezzel zavarja a tanárt és a társai nyugalmát, a tanár természetesen fegyelmezheti őt. A tanár azonban nem büntetheti a diákokat fizikai fegyelmezéssel, legyen szó matekóráról vagy testnevelésóráról. Csak olyan fegyelmezési eszközöket vehet igénybe, amelyekkel nem sérti meg a diák legfőbb jogait: az emberi méltósághoz és a testi épséghez való jogát.

Hol van az kimondva, hogy tilos a testi fenyítés?

A testi fenyítés tilalma minden oktatási intézményre kiterjed. A legfontosabb jogszabályok, így az ENSZ Gyermekjogi egyezménye is kimondja, hogy a gyerekekkel szembeni erőszak egyetlen formája sem elfogadható, és minden formája megelőzhető. Az emberi méltósághoz való jog mindenkit, így a gyerekeket is megilleti. Ezért tilos például a tanulók testi és lelki bántalmazása. A legfontosabb jogszabályok is biztosítják, hogy az erőszak minden formája tiltott legyen a gyerekekkel szemben, és hogy megvédjék őket a fizikai és lelki durvaság bármilyen formájától. Ezeket a gyerekjogokat mindig be kell tartani. A tanárok sem sérthetik meg ezeket az iskolában. Tehát akár teljesíti a diák a kötelességeit, akár nem, ezeket nem sérthetik meg a felnőttek.

Mit és mennyi időre vehetnek el a tanárok tőlem az iskolában?

A tanulók felelősségre vonhatók, ha az órán nem a tananyaggal, hanem mással, például a mobiltelefonjukkal foglalkoznak. Az iskolában ugyanis a pedagógus feladata, hogy biztosítsa a tanítás zavartalanságát. A mobiltelefonok, okosórák, tabletek, laptopok, digitális játékok és ékszerek mind értékes tárgyak, és általában az iskolai oktatáshoz nem feltétlenül szükségesek. Ezért ezeket a tárgyakat a tanár elveheti tőled, ha a suliban órán a tananyag helyett ezekkel foglalkozol. Magyarországon nincs törvény az ilyen tárgyak (például a mobilok) tiltására, viszont a házirendben az iskola maga szabályozhatja a használatukat. Az iskola előírhatja ezeknek a tárgyaknak a megőrzőben való elhelyezését, vagy bizonyos feltételhez köti a használatát. A mobiloknál például sok helyen bevett gyakorlat az, hogy a tanórák alatt tilos bekapcsolva tartani a mobiltelefont, a szünetekben viszont használhatják a telefonjukat a diákok. Egyébként minden esetben csak addig vehetik el tőled ezeket a tárgyakat, ameddig a tanítási óra tart. A szünetben kötelesek azt visszaadni neked.

Van arra külön szabály, hogy mikor kell visszakapnom a tőlem elvett tárgyakat?

Ha a pedagógus másképp nem tudja visszaterelni a tanuló figyelmét a tananyagra, akár el is veheti tőle azt a tárgyat, amivel foglalkozik a tananyag helyett. Figyelemmel kell lenni azonban ennek az elvételnek a céljára. Mivel a tanár célja az volt, hogy a tanuló ne mással, hanem az órai anyaggal foglalkozzon, az elvétel is csak addig tarthat, amíg ez a cél fennáll. Ez azt jelenti, hogy amint az órának vége, a cél megszűnt, a tárgyat vissza kell adni. Az nem jogos, ha az elvett dolgot a tanár magánál tartja, és például csak a nap vagy a hónap végén adja vissza.

Hol találom meg az iskolába bevitt tárgyakra vonatkozó szabályokat?

Az értéktárgyak bevitelét az intézmény házirendje korlátozhatja vagy megtilthatja. Az iskola csak akkor rendelkezhet ezekről a korlátokról a házirendben, ha abba a diákok képviselői (a diákönkormányzat) is beleegyeznek.

Mi a helyzet a magánlevelezésekkel?

A magánélethez való jog része a magánlevelezés joga. Ez a jog téged is megillet. Tehát a neked szóló zárt küldeményt az órán, a titkárságon vagy a szülői értekezleten sem bonthatják fel, és nem olvashatják el. Ha órán levelezel egy társaddal, a tanár szólhat érte, sőt el is kobozhatja a levelezést vagy a telefont, de nem olvashat bele ezek tartalmába.

Ha minden órán csak engem feleltetnek, vagy úgy érzem, hogy a tanár „kipécézett” magának, és szigorúbban ítél meg, mint a többieket, kihez fordulhatok?

A szüleidnek érdemes jelezned az esetet, és az osztályfőnökhöz is fordulhattok ilyenkor, ha megvan a bizalom kettőtök között. Ezenkívül az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz, szociális munkáshoz vagy az iskolapszichológushoz is mehetsz ilyen problémával. Létezik egyébként a független vizsgabizottság intézménye is az iskolákon belül. Ez azt jelenti, hogy akkor vizsgázhatsz egy ilyen bizottság előtt, ha úgy látod, hogy az iskolában pikkelnek rád, és meg vagy győződve róla, hogy a tananyagot jobban tudod, mint ahogy az iskola értékel téged.

Mi az a független vizsgabizottság?

A független vizsgabizottság egy iskolától független, szakértő pedagógusokból álló testület, amely kérésedre levizsgáztat téged, és az év végi osztályzatodat megállapítja az adott tárgyból. Ha független vizsgabizottság előtt adsz számot a tudásodról, az iskola köteles elfogadni az ott kapott osztályzatodat, azt nem bírálhatja felül. Nem is lehet ennek tagja olyan tanár, aki téged az iskoládban tanít. A független vizsgabizottsághoz a félév, illetve a tanítási időszak utolsó napja előtti 30. munkanapig jelentkezhetsz. A vizsgabizottság előtt egy vagy akár több tantárgyból is vizsgát tehetsz, ez(eke)t a jelentkezésedben kell megjelölnöd. Az iskolád felé egyébként nem kell megindokolnod, hogy miért akarsz a független vizsgabizottság előtt vizsgázni.

Kiemelt kép: icons8